Translate

tisdag 4 februari 2020

Qigong-träning innebär vidareutveckling


Vad är det som är så bra med Qigong?

Det finns en längtan i varje människa att må bra. Och - det finns en förfärlig mängd metoder som påstår att vi kan må bra – bara vi använder oss av dem.
Det finns en längtan hos varje människa att försöka förstå livet, livets sammanhang i stort och i smått. Och - det finns en mängd vägar att vandra för at uppnå förståelsen. Religioner, filosofiska åskådningar, vetenskap representerar några av dessa vägar.

Kontinuerlig kultivering.

En kärnfråga – om en människa inte förstår sig på hur livet fungerar, hur kan hon då leva ett bra liv och må bra? Det borde ligga i vars och ens intresse att utforska livet för att få denna förståelse. Men hur lär vi oss om livet? Det enda sättet att lära sig om livet är att leva det och ta allt som händer som utbildning eller kultivering.

Vad är det för utbildning jag talar om? Hur sker den mera konkret? Och hur kan den påverka hur jag mår? Ett kinesiskt talesätt säger att av 10 saker så kanske 8 inte faller ut såsom jag själv vill. Det innebär mera konkret att kanske bara en eller två handlingar av tio får önskvärt resultat. Graden av förståelse för detta talesätt är en nyckel till ett bra liv. Om en människa förstår detta enkla sammanhang och lever i vetskapen om detta, kommer vardagen att kunna fungera på ett bra sätt. Om inte kan vardagen bli fylld av problem, stressituationer och konflikter. Alla har förväntningar på hur saker skall vara och fungera. Om livet baseras på att uppfylla allas förväntningar - egna eller andras - kan livet bli mycket tungt. Känslomässiga reaktioner som stress, ilska, rädsla, sorg – det är typiska reaktioner hos oss när våra förväntningar inte uppfyllts.

Hur påverkas vi av känslomässiga reaktioner?

Känslomässiga reaktioner påverkar kroppen på ett ohälsosamt sätt. T.ex. ilska påverkar levern som i sin tur påverkar övriga organ på ett negativt och i längden skadligt sätt. Den som är riktigt arg har till exempel svårt att tänka speciellt klart och kan säga en mängd saker som han senare ångrar. En människa som lätt brusar upp och konstant är arg får så småningom hälsoproblem.

Var kommer Qigongen in i bilden?

Qigong - rätt tränad - har förutsättningen att göra oss lugna och avslappnade. Kroppen får sig en ’återställare’ i form av ny energi som gör att vi mår bättre. Vi känner oss mindre stela, kan röra oss lättare, värk försvinner, sjukdomssymptom försvinner. Positivt är att Qigong kan tränas även av äldre personer och faktiskt åstadkomma en fysisk föryngring. Personer i 60 – 80-årsåldern bevarar rörlighet och vitalitet.
Var detta allt? Då ser vi på Qigong enbart som en återställare och det är i bästa fall den roll som Qigongen spelar för de flesta som tränar.

Det var allt just nu, men det kommer mera – om Qigongens roll i helheten för din vidareutveckling.