Translate

fredag 19 oktober 2012


Vad är det som är så bra med Qigong?

Det finns en längtan i varje människa att må bra och leva ett hälsosamt liv. Det finns en mängd metoder som påstår sig uppfylla detta – bara vi använder oss av dem.
Det finns dessutom en längtan hos varje människa att försöka förstå livet, livets sammanhang i stort och i smått. Och - det finns en mängd vägar att vandra för att söka förståelsen. Religioner, filosofiska åskådningar, vetenskap representerar några av dessa vägar.

Det borde ligga i vars och ens intresse att utforska livet för att få denna förståelse. Men hur gör vi det på ett bra sätt? Det enda sättet att lära sig om livet är att leva det och ta allt som händer som utbildning eller kultivering.

Ett kinesiskt talesätt säger att av 10 händelseförlopp så kanske 8 inte faller ut på önskat sätt. Det innebär mera konkret att kanske bara en eller två handlingar av tio får önskvärt resultat.

Graden av förståelse för detta talesätt är nyckeln till ett bra liv. Om vi förstår och lever i vetskapen om detta enkla sammanhang fungerar vardagen  bättre. Om inte kan vardagen bli fylld av problem, stressituationer, känsloreaktioner och konflikter eftersom alla har förväntningar på hur saker skall vara och fungera.

Hur påverkas vi av känslomässiga reaktioner?

Känslomässiga reaktioner påverkar kroppen på ett ohälsosamt sätt, vi förlorar energi - i onödan. T.ex. ilska påverkar levern som i sin tur påverkar övriga organ på ett negativt och i längden skadligt sätt. Den som är riktigt arg har till exempel svårt att tänka speciellt klart och kan säga en mängd saker som han senare ångrar. En människa som lätt brusar upp och konstant är arg får så småningom hälsoproblem. 

Var kommer Qigongen in i bilden?

Qigong - rätt använd - har förutsättningen att göra oss lugna och avslappnade. Kroppen får sig en ’återställare’ i form av ny energi som gör att vi mår bättre. Kroppen stärks fysiskt, cirkulationen förbättras. Vi känner oss mindre stela, kan röra oss lättare, värk försvinner, sjukdomssymptom försvinner. Positivt är att Qigong kan tränas även av äldre personer och faktiskt åstadkomma en fysisk föryngring. Även äldre personer återfår rörlighet och vitalitet.

Var detta allt? Då ser vi på Qigong enbart som en återställare och det är den roll som Qigongen spelar för många som tränar.

Qigongen har större betydelse för oss människor i form av helhet och vidareutveckling.

Mer om detta så småningom.