Translate

söndag 7 augusti 2016

Ren Xue och Yuan Gong – Den bästa existerande träningen för kropp och medvetande?

Qigongens utveckling

För omkring 5000 år sedan växte en träningsform fram i Kina som så småningom började kallas Qigong. Under årens lopp har Qigongen utvecklats, blivit mer avancerad. Dagens Qigong är fortfarande baserad på Qigongens ursprung men har förfinats och blivit mer effektiv. 

En bra träningsform skall ge bättre livskvalité och hälsa.

Fysiskt

 •          Fysiska problem lindras eller försvinner
 •          Hålla sig frisk, immunförsvaret stimuleras
 •          Kroppen stärks fysiskt, och blir mjuk och smidig

Medvetandet

 •          Medvetandet blir lugnt, fokuserat och harmoniskt.
 •          Medvetandet får ökad förmåga till koncentration
 •          Utveckla medvetandets dolda förmågor.

Livet

 •          Förståelse för hur man lever ett bra liv i harmoni med naturen och universum.

Val av Qigongsystem / metoder

När Du skall välja vad Du skall träna bör Du förvissa dig om att Du väljer en bra Qigongform. Många äldre metoder har bra kvalitéer men ger inte tillnärmelsevis så bra resultat som en bra modern Qigongform. Modern Qigong har utvecklats till att bli Qigongsystem som består av flera metoder var och en med olika syfte.
 •          Som nybörjaren tränar Du metoder som skall ge mera Qi – livgivande energier.
 •          Efter en tid införs metoder som öppnar upp cirkulationen i kroppen.
 •          Efter ytterligare en tid börjar träningen av metoder som stödjer och förbättrar  organens kvalité.

Söker Du denna typ av Qigongsystem så finns det endast några få att välja på. Som regel saknar dessa en aspekt, att utveckla medvetandets förståelse för totalitet, vari inkluderas djupare förståelse för hur universum, natur och människa beror av varandra och påverkar varandra.

För Dig som vill träna ambitiöst för att ytterligare utveckla medvetandets förmågor behöver Du också på ett säkert sätt öppna upp cirkulationen i det man brukar kalla den himmelska cirkeln (Du och Ren kanalerna) samt den centrala kanalen.

Ren Xue och Yuan Gong

Ren Xue och Yuan Gong är troligtvis det enda system som är så komplett att det har förutsättningar för att Dig ge allt detta. Att träna Yuan Gong kan beskrivas som att bygga ett hus  från grunden och successivt bygga på, våning för våning. 
 • Du startar med grunden – vilket representeras av de två första metoderna Tian Yuan och Di Yuan som ger Dig mera energi (Qi). 
 • Efter en tid lägger Du till Ren Yuan som förbättrar cirkulationen i kroppen. 
 • Så småningom inför Du Xia Yuan som stödjer kroppens organ. 
 • När Du är hemtam med de fyra första metoderna och har fått en god förståelse för Qi kan Du börja praktisera Zhong Yuan för att öppna den himmelska cirkeln och ger extraordinär god hälsa.

Metoderna stödjer varandra, fullt ut. När Du börjar träna Ren Yuan så ger det en fördjupning åt din Tian Yuan och Di Yuan träning. När Du börjar träna Xia Yuan så fördjupas din träning av Tian Yuan, Di Yuan och Ren Yuan ytterligare.

Finns det några genvägar? Går det att börja med Zhong Yuan direkt och hoppas på att det skall bli bra resultat? Ingen träning fungerar på det sättet, inte heller Yuan Gong.


Vill Du nå riktigt bra resultat? Du behöver träna lite varje dag. Om Du är bestämd och beslutsam och följer det receptet, så kommer Du att upptäcka att träningen är mycket behaglig. Du får ökad koncentration, kroppen blir mjukare. Du får inspiration och upplever att Du blir piggare och starkare.