Translate

söndag 2 december 2012

Vad är viktigast i livet? Ett vanligt svar är att vara glad och lycklig.


När kan vi vara lyckliga? Många vill ge oss svar på frågan. Det vanligaste är att lyckan skall uppnås på ett ”yttre” sätt – att förverkliga våra drömmar genom att tjäna mycket pengar, förvärva materiella saker eller genom att låta våra sinnen underhållas av mat, bio och ”häftiga” upplevelser.  Eftersom våra sinnen ”tröttas ut” vill vi ständigt ha mer av allt, d.v.s. vi blir aldrig nöjda.

En bra förutsättning för att uppleva glädje och lycka är att vara frisk. Inom Qigongen brukar man säga att om Qi flödar på ett fritt och naturligt sätt i kroppen är vi friska. När kan Qi flöda naturligt? Viktiga förutsättningar är att ha en avslappnad kropp och att ha ett lugnt, glädjefyllt medvetande. Ytterligare en förutsättning finns, vi skall vara naturliga med betydelsen att våra aktiviteter följer livets lagar.  

Vilka är livets lagar och vad gör vi för att följa dem? Några exempel:
  •             Att träna Qigong på ett effektivt sätt är att följa livets lagar. Det gör att vi stärker cirkulationen i våra kanaler, vi stärker våra organ och vi stärker vårt utbyte av Qi med omgivningen d.v.s. vi stärker vår Qi.
  •          Undvika starka känslomässiga reaktioner. I mitt förra bloggavsnitt pratade jag om medvetandets inflytande på vårt liv och vår hälsa. Starka känslomässiga reaktioner som ilska och sorg när något går oss emot orsakas av vårt okontrollerade medvetande och påverkar kroppen negativt. Kroppen blir spänd, cirkulationen i kanalerna stryps.
  •          Kroppens organ har en naturlig rytm och genom att återhämta sig via regelbunden sömn som följer dygnets naturliga rytm följer vi livets lagar.  (lägga sig före 22.00 gå upp före 06.00)
  •          Att äta på regelbundna tider och lagom mycket följer livets lagar.
  •          Att äta ”bra mat” följer livets lagar. Bra mat är viktig – det vet vi alla. Det finns en mängd olika rekommendationer om vad vi bör äta och hur vi skall gå ner i vikt. I böcker och tidningar beskrivs kolhydratmetoden, LCHF fettmetoden, fruktdiet  etc. Men vad vi bör äta är mycket individuellt och beroende av var vi lever, årstiderna, vårt arbete och den egna kroppskonstitutionen. 
Hur medvetna är vi om livets lagar? En vanlig situation är att vi lever våra liv tämligen omedvetet, vi äter snabbmat, vi slarvar med sömnen och vi lever på ett sätt som degenererar kroppen tills vi en dag upptäcker att vi har problem med hälsan. Många försöker då ändra på sin livsstil medan andra fortsätter på inslagen väg och så småningom hamnar de i vårdapparaten. Oftast sköter vi bilen med större omsorg; skall den på service var 1500 mil brukar vi se till att den blir utförd. 

Vanligt är också att vi har vissa kunskaper t.ex. vi är väldigt noga med maten, allt skall vara ekologiskt odlat och vi äter på bestämda tider. Men även om vi äter perfekt men lever ett liv där medvetandet inte kan hantera känslorna så har ätandet ingen avgörande betydelse för hälsan. 

Har Du läst så här långt inser Du att medvetandets aktiviteter har stor betydelse för hur vårt liv blir. En jämförelse: en pilot som sitter vid spakarna i ett flygplan med passagerare högt upp i luften vet att han bör hantera flygplanet enligt instruktionerna för flygplanet samt principerna för hur man flyger.   Om han inte gör det kommer passagerarna uppleva flygningen som obehaglig. I värsta fall kan felaktig hantering leda till att planet kraschar. På samma sätt fungerar våra liv. Om piloten - medvetandet i oss - inte har kunskaperna om hur vi skall leva på ett bra sätt så kommer vi förmodligen att välja en väg som leder i fel riktning.

Att försöka att följa livets lagar är att se livet från ett helhetsperspektiv. Att inte följa livets lagar påverkar hälsan negativt och vi får så småningom fysiska problem.  När fysiska problem uppstår påverkas också medvetandet på ett negativt sätt.  Känslan av att må bra försvinner och ersätts av funderingar runt fysiska åkommor och så småningom läkarbesök. 

Går det att ändra sin livsstil så att vi följer livets lagar? Är inte detta något som många arbetar med tillsammans med en terapeut för att klara av? Detta är något som vi arbetar med inom Yuan Tze Ren Xue. I en kommande blogg kommer jag att gå djupare in på ämnet.

Ytterligare en bra förutsättning för att få uppleva glädje och lycka är att engagera sig i något som känns viktigt för oss själva. Att arbeta med något som engagerar innebär också vidareutveckling av oss själva och ger egen tillfredsställelse. Vi växer mentalt. Om vårt engagemang dessutom kommer flera människor till nytta blir upplevelsen ännu starkare.

Så – en förutsättning för att uppleva glädje och lycka i livet är att försöka tillämpa en helhetssyn på livet genom att försöka förstå och tillämpa livets lagar.