Translate

tisdag 6 november 2012

Medvetandeaktiviteterna förutsättning för ett bra resultat i all Qigong-träning.
Bra resultat med Qigong

Hur kan det komma sig att så många som tränar Qigong får bra resultat till att börja med och att de sen upplever att de går in i en fas där de står och stampar på samma ställe hela tiden?

De större Qigongskolorna har ofta ett antal metoder med olika syfte. T.ex. Zhineng Qigongskolan där grundmetoden ”Lyft Upp Qi” har som syfte att öka Qi-utbytet med omgivningen, metoden på nivå 2 ”Body Mind” har som syfte att öppna upp kanalerna i kroppen så att Qi kan cirkulera bättre. Att träna enbart Lyft Upp Qi som många gör och tro att det skall ge djupgående resultat snabbt är att hoppas på för mycket. Däremot, om Body Mind tränas och cirkulationen i kanalerna förbättras, så ger Lyft Upp Qi bättre resultat eftersom Qi tas om hand på ett bättre sätt i kroppen. Och – så finns nyckelmetoden ”Tre centrums sammansmältning” – som beskrivits på annat ställe i bloggen.

Kontinuerlig träning 

Skall Qigong leda till bra resultat är kontinuerlig träning den enda möjligheten. Du får allt lov att anpassa ditt liv så att Du uppnår en viss träningsdisciplin. Att bara träna en gång i veckan kommer inte att ge dig vad Du förväntar dig.

Nu finns det ganska många som tränar regelbundet, men fortfarande hoppas på att det stora genombrottet skall komma. Och det kommer inte. Orsakerna kan vara många. Den orsak som jag närmast tänker på är - tränar dessa människor verkligen Qigong – eller är det bara ”gymnastiska” rörelser? För att få ett bra utbyte av Qigongträningen behövs en grundläggande förståelse för övningarna. Eftersom Qigong innebär att träna med ett ”aktivt” medvetande så måste man känna till de olika rörelsernas innebörd – hur skall de annars aktivt kunna stödjas av medvetandet.

Träna Qigong med aktivt medvetande 

Så vad är Qigong egentligen? Med risk att bli för teoretisk - inom Zhineng Qigong råder följande synsätt: Den som tränar Qigong använder medvetandet, rörelser, ljud och andning för att aktivera Qi. Varje riktig Qigongmetod är baserad på ett holistiskt synsätt på livet - allt är förenat - himmel, jord och människa beror av varandra. Människan ses som en enhet där medvetande, kropp och Qi är förenade. Den som tränar använder medvetandet på ett viljemässigt aktivt och positivt sätt för att arbeta med Qi i kroppen eller för att dra Qi från omgivningen.

T.ex. i Lyft Upp Qi utbyter vi Qi med omgivningen och för in Qi i de tre Dantian-centren.   För att kunna arbeta med medvetandet på ett aktivt bra sätt krävs att man förstår rörelsernas syfte och känner till existensen av de tre Dantians. Utan förståelsen kan medvetandet inte stödja aktiviteterna och aktiviteterna blir mindre verksamma. I Lyft Upp Qi är medvetandeaktiviteterna viktigast, rörelserna är sekundära och finns där för att stödja medvetandets aktiviteter.

Förståelsen för medvetandeaktiviteterna är också grunden till att kunna utföra Qi-terapi på sig själv eller andra.

Medvetandeaktiviteterna är även viktiga vid träning av Squat, Body Mind, Three Center Merge, Stretching Qi och den tredje nivån i Zhineng Qigong -  Five Qi Hunyuan Form. Utan medvetandeaktiviteter blir rörelserna till gymnastiska övningar av begränsat värde.

I ett följande avsnitt kommer jag att berätta mer om medvetandet och dess aktiviteter och Yuan Tze Ren Xue – kunskap om människan för människan.torsdag 1 november 2012

Att träna Three Center Merge


Träning av Three Center Merge

”Three Center Merge” eller Tre centrums sammansmältning är en av nyckelövningarna inom Zhineng Qigong. Den är en övergångsövning mellan  metod 1 och 2 samt även mellan metod 2 och 3 inom Zhineng Qigong skolan. Den är statisk, dvs kroppen hålls under övningen i en bestämd, konstant position samt att medvetandet är fokuserat. För att övningen skall bli effektivt rekommenderas 30 minuters stående.

Resultat av kontinuerlig träning av "Three Center Merge"

  1. Kroppen blir avslappnad och medvetandet lugnt. En Qigonglärare sa under en lektion: ”You think you are calm and relaxed, but you don’t know the meaning of those words”. Tyvärr har dagens människor svårt att förstå innebörden. Avslappnad kropp - kroppens spänningar försvinner, kroppen blir mjuk, rörlig och följsam. Medvetandet lugnt - vanligtvis har människor kontinuerligt en mängd tankar som surrar runt i huvudet. Vi tänker på allt möjligt och oroar oss för saker och ting. Ett lugnt sinne är en förutsättning för att kunna se klart på händelser i livet och hantera dem på ett bra sätt.
  2. När kroppen är lugn och avslappnad så fungerar kroppens självläkande förmåga bättre.
  3. Med en lugn och avslappnad kropp och fungerande cirkulation påverkas också medvetandet positivt, dvs det blir lugnare.  Ett lugnare medvetande påverkar kroppen så att den blir mer avslappnad, dvs. en positiv spiral inleds där medvetande och kropp kontinuerligt förbättras. En association till pånyttfödd och förnyad känns relevant.
  4. Kroppens ben, höfter och nedre delen av ryggen stärks och det är därifrån vi hämtar vår styrka i det dagliga livet.
  5. Övningen är mycket bra som avslutning på dagen. Vi samlar in Qi. Vi går ned i varv och kan lättare somna på kvällen.
  6. Fördjupad förståelse av livet.
  7. Förbättrad självdisciplin. Under den första tiden behövs disciplin för att genomföra träningen när det känns besvärligt.


Att träna ”Three Center Merge”

Träningen upplevs av många som jobbig och tråkig. Man upplever inga resultat. Det är obekvämt att stå stilla under längre tid i den rekommenderade kroppspositionen, det känns i fötter, knän och lår.  En mängd störande tankar kommer upp. Man tänker på vad man skall göra när träningen är slut, vad man skall göra på stan eller är det inte slut snart. Dessutom kommer tankarna – vilken nytta har jag av att stå så här? Kastar jag bort mina 30 minuter nu på ingenting användbart?

Men tankar är inte förbjudna under träning av ”Three Center Merge”. Under ett bra stående kan det dyka upp ”tankar av grundläggande natur”. Det kan vara speciella händelser som påverkat oss känslomässigt. Tex  misstag eller dumheter vi gjort eller om någon varit ”oförskämd” mot oss. Om vi kan se på sådana tankar utan att gå in i negativa känslor men i stället lugnt iaktta och uppleva så kan tidigare känsloladdade händelser bli mindre viktiga och vi kan få ökad förståelse för livet. Om vi kan reducera vikten av denna typ av händelser kommer inte bara medvetandet utan också kroppen att förändras i positiv riktning.

Koncentrerat medvetande

Som människor har vi väldigt svårt att uppnå ett koncentrerat medvetande. Våra fem sinnen ger oss hela tiden impulser och kan liknas vid ett ekipage med fem hästar som utan kusk på egen hand försöker dra iväg okontrollerat med oss i olika riktningar. Vi matas med information via tv, internet och reklam. Vi blir alltmera tillgängliga via mobiltelefoner vilket är både på gott och ont. Alla pockar på vår uppmärksamhet. Resultatet är att medvetandet ofta blir splittrat, det kastas mellan olika aktiviteter.

Tre centrums sammansmältning gör medvetandet lugnt och samlat genom att ”vi går inåt” istället för att som vanligt söka information utanför kroppen.  Hur vi gör: Vi lägger en lätt koncentration på nedre Dantian, vi lägger medvetandet inuti kroppen.  Och – detta kan tillämpas närhelst vi vill under dagen, när vi arbetar, när vi går till tåget på morgonen, när vi avbryts av telefonsamtal eller när vi äter lunch. Det gäller att få in vanan; att göra på ett nytt sätt.  Om vi vänjer oss vid att gå inåt till en lugn plats i stället för att ryckas med av vardagens stress och eller uppslukas av problem har vi mycket bättre kontroll över vårt liv och vad vi bör göra i olika situationer. Vårt sätt att ta in information från omgivningen förbättras, aktiviteter som vi utför under större koncentration tar kortare tid och vi lyckas bättre med det vi vill utföra.

Genom att inleda träningen med t.ex. Lyft Upp Qi och efter fjärde sektionen göra ståendet, är det lättare att få en djup koncentration.

Ytterligare en stötesten vid ståendet brukar vara andningen som bör vara djup och lugn. Genom ”Dantian breathing” dvs. andning in i nedre Dantian kan andningen stödja medvetandet att bli mer koncentrerat.

Kroppspositionen

Kroppspositionen är viktig, men det är inte helt lätt att få till den. I området runt Mingman, dvs i navelhöjd fast på baksidan av ryggen, blir det på grund av spänningar i kroppen lätt stopp i cirkulationen i Du kanalen, dvs Yang Qi strömmar inte fritt nerifrån och upp. En av tankarna med metoden är därför att slappna av i midjan och nedre delen av ryggen.  Under ståendet skall vi sänka ner kroppen och föra midjan bakåt – så långt så att Mingman blir den bakersta punkten och vi drar samtidigt in Huyin. I praktiken är detta mycket svårt eftersom många människor har en ordentligt tilltagen svank. Övervikt förbättrar inte heller situationen. Så till en början så får man nöja sig med att räta ut svanken så gott det går men utan att för den skull spänna magmusklerna.

Kroppens stående skall vara symmetriskt. Det börjar nedifrån med fötterna, som skall vara symmetriskt placerade, dvs. om t.ex. en häl vrids ut för mycket blir det osymmetri i hela kroppen och ståendet blir oroligt och kanske också smärtsamt.  Tyngden bör vila på hälarna, men hela foten skall vara i golvet. Lårens insida skall vara rundade, dvs. föras lite utåt för att få god cirkulation i benen.

Ett vanligt problem är att tyngdpunkten förskjuts framåt genom att midjan rör sig framåt efter en stunds stående.  Snedheter i kroppen kan göra att t.ex. ena höften är framskjuten eller huvudet hålls snett. Det symmetriska ståendet stärker kroppens ben, höfter och nedre delen av ryggen, varifrån vi hämtar vår styrka i det dagliga livet.

Ett annat vanligt problem är att man inte lyfter huvudet från Baihui med hakan indragen utan att huvudet hänger lite nedåt vilket inverkar negativt på cirkulationen i halsen och upp i huvudet.

Bygga sitt Qi-fält.

Innan vi startar övningen bör vi bygga vårt Qi-fält och få medvetandekänslan av att Qi i och utanför kroppen smälter samman – att vi är förenade med universum. Det är svårt att uppnå känslan från början, men det är viktigt att träna detta moment så att det fungerar bättre och bättre. Under ståendet kan det upplevas som att tid och rum slutar att existera, allt flyter samman till en stor enhetsupplevelse.