Translate

fredag 9 januari 2015

Vinterkurs med Ren Yuan metoden 3 - 6 Januari 2015
Ren Yuan - metod 3 i Yuan Gong systemet

Årets vinterkurs 3 - 6 januari med Qigong i Upplands-Bro var samtidigt premiär för att lära ut Ren Yuan (nivå tre inom Yuan Gong) i Sverige. Intresset var stort – det var 38 deltagare (några deltog endast del av tiden) och fler stod på väntelistan.

Förberedelser

Förberedelserna var intensiva eftersom det bara var 1 1/2 månad mellan Ren Yuan utbildningen för lärare i Nya Zeeland och vår kurs. På Nya Zeeland var åtta deltagare från Sverige och sju av dem var med under vinterkursen.

Bl.a. videofilmade vi varandras rörelser för att kunna korrigera dem så väl som möjligt. De engelska anvisningarna för medvetandeaktiviteter och rörelser översattes till svenska och sändes ut till deltagarna i förväg för att de skulle få en möjlighet att titta lite i förväg. Ren Yuan CD 18 togs snabbt fram.

Ett krav var att deltagarna skulle ha gått en Tian Yuan / Di Yuan kurs. Det innebar även att de var bekanta med Yuan Gongens principer om de naturliga aktiviteter i universum, Qi, medvetandeaktiviteter under Qigongträning etc.

Kursen

Varje kursdag inleddes med Tian Yuan. Därefter användes tiden fram till lunch att lära ut Ren Yuan rörelserna och nyttan av dem. Efter lunch fortsatte utlärningen med avbrott för Qi-terapi eller lite teori. Eftersom medvetande aktiviteterna är svåra att förstå så beskrevs de vid flera tillfällen under kursen.  

Max Larson var huvuddemonstratör under kursen och visade alla rörelserna framifrån. De övriga lärarna alternerade med att visa från sidan. Vi lade stor vikt på att följa upp att deltagarna förstod hur de skulle utföra korrekta rörelser vilket innebar många repetitioner. Ibland så lät vi deltagarna praktisera på egen hand medan lärarna gick runt och korrigerade.

Sista dagen gjordes en snabb genomgång av alla metodstegen på nytt.

På våra kurser serverar vi alltid lunch som ingår i priset. Det gör att deltagarna inte behöver lämna kurslokalen för att leta rätt på en restaurang.

Deltagarnas kursbedömning

Eftersom det var första gången kursen hölls var det intressant att se hur deltagarna uppfattade det som lärdes ut. Ett utvärderingsformulär delades ut med sex frågor där de första fyra skulle besvaras med en kvalitetsbedömning från 1 – 10 poäng. 
De första fyra frågorna var:
  • ”Motsvarar kursen dina förväntningar?”  En svarar 12 poäng, en svarar 10+ poäng, 16 svarar 10 poäng, 1 svarar 9 poäng och 3 svarar 8 poäng.
  • ”Har tillräckligt med tid avsatts för att lära ut rörelserna?” Sjutton ger 10 poäng, 2 ger 9 poäng, 1 ger 8 poäng, 2 ger 7 poäng.
  • ”Har syftet med rörelserna och nyttan av dem beskrivits på ett för Dig begripligt sätt?” 10 ger 10 poäng, 1 ger 9 poäng, 8 ger 8 poäng, 3 ger 7 poäng.
  • ”Har medvetandets aktiviteter beskrivits på ett för Dig begripligt sätt?” 7 ger 10 poäng, 6 ger 9 poäng, 5 ger 8 poäng, 2 ger 7 poäng samt 2 ger 5 poäng (en av dessa deltog endast 2 dagar).

På frågan ” Kommer Du att fortsätta att träna Ren Yuan” svarade alla ”Ja”.

Slutsatser

Medvetandets aktiviteter är enligt enkäten det svåraste att förstå vilket ju också var förväntat. Så det är viktigt att under kursen påpeka av och till att det är en process som den som tränar måste gå igenom, det är inget som fungerar automatiskt från starten.

Helhetsbedömningen från deltagarna var att kursen var mycket bra och motsvarade förväntningarna väl.  Deltagarna tyckte att metoden var spännande, rolig och intressant. Många upplevde att metoden tog kortare tid än de 56 minuter som den faktiskt tog.

Känslan efter träningen är avslappning, lugn, harmoni – spänningar i kroppen försvinner. Kroppen känns upprätt, utsträckt och behaglig. Några upplevde kroppsliga förändringar, att bröstkorgen vidgats, att man kände sig rakare. 

Det tog lite tid för deltagarna att upptäcka hur de olika metodstegen skall utföras men successivt lyckades många få ett bra Qi-flöde och god effekt av träningen.

Många tyckte det var positivt att det deltog många lärare med demonstration, korrigering och råd. Det gav ett bredare perspektiv på metoden.

Genomgången den sista dagen, då varje metodsteg repeterades på nytt i detalj uppskattades mycket. Flera sa att det kändes som att utlärningen då skedde på ett nytt sätt. Kanske var det inte så mycket nytt som lades till; snarare ger en extra repetition deltagarna en möjlighet att ta till sig fakta som inte tidigare uppmärksammats.


Som vanligt blev det positiva kommentarer om lunchen; deltagarna uppskattar att slippa gå ut och söka sig till en restaurang under lunchpausen. Man kan behålla sin fokusering på Qigongen.

Några bilder från kursen

Cloud Hands to activate Yin and Yang
Turning the body

Open the Bow pull the Bowstring


Raise the head and contract the body

Dragon Offering Pearls

Stretch the arms, arch the back

Reach for the sky to fetch the moon

Tapping along the channels

  Några kommentarer från deltagarna på Ren Yuan träningen


  • väldigt bra metod, något jag saknat länge. Mycket kraftfull.
  • Helt fascinerad av de förändringar som skett under kursen. Intressant att se hur metoden påverkade mina ryggproblem - en mycket positiv erfarenhet.
  • Bra att samma sak beskrevs med olika ord vilket breddar kunskap och förståelse.
  • Mer får jag inte i mig på en kurs, ser fram mot uppföljningskursen.
  • Mycket bra att mat och fika ingår, det är ett oerhört plus. Mycket bra att så många instruktörer kunde hjälpa till.
  • Stort tack till Er alla som hållit i de fyra dagarna, jag är supernöjd.